Vào tháng 3 năm 2019, khách hàng Iran sẽ đến thăm nhà máy của chúng tôi

Vào tháng 3 năm 2019, khách hàng Iran sẽ đến thăm nhà máy của chúng tôi.

In March 2019

Theo hướng dẫn của giám đốc ngoại thương, ông đã đến thăm xưởng, phòng thí nghiệm và kho tương ứng. Khách hàng nhận ra sự chuyên nghiệp của công ty chúng tôi và sẵn sàng hợp tác hơn nữa với công ty chúng tôi.

 Iranian Customers Will Visit Our FactoryNhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật