Có cần thiết phải làm cho Truspacer IG với con dấu phụ không?

25-03-2022

insulating glass

Có cần thiết phải làm cho Truspacer IG với con dấu phụ không?

Trước hết, chúng ta cần hiểu cấu trúc của Truspacer.

Nó chủ yếu bao gồm lớp hút ẩm, vật liệu lá nhôm, dải cách nhiệt, dải nhôm sóng và chất bịt kín butyl, và chất bịt kín butyl trên cả hai mặt của miếng đệm.

Sau khi ép ở nhiệt Ä‘á»™ cao bằng máy ép nóng, nó được liên kết hoàn toàn vá»›i thủy tinh, ngăn chặn hiệu quả sá»± xâm nhập của hÆ¡i nÆ°á»›c, các dải nhôm nhấp nhô giúp tăng cường há»— trợ giữa kính, ngăn kính cách nhiệt không bị biến dạng dÆ°á»›i áp lá»±c, miếng đệm Truspacer IG thuá»™c loại niêm phong Ä‘Æ¡n, áp dụng đối vá»›i cá»­a ra vào và cá»­a sổ có khung, vì Truspacer Ä‘i kèm vá»›i chất bịt kín butyl và băng nhôm lượn sóng, do đó, không cần chất trám thứ cấp. 


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật